Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 25
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-01-31 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-01-31Tarybos posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTĄ Indrė Butenienė

Informacija išklausyta
3 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, KURIŲ KADASTRINIAI NUMERIAI 2101/0030:114 IR 2101/0030:131, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Almantas Mureika

Priėmė
4 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KLAIPĖDOS M. EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Edita Petrauskienė

Priėmė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-266 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Andrius Kačalinas

Priėmė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Dalia Pleskovienė

Priėmė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Dalia Pleskovienė

Priėmė
9 DĖL PROJEKTO „INTEGRALIOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMO Elona Jurkevičienė

Priėmė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-180 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Natalja Istomina

Priėmė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO Nr. T2-262 „Dėl KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Priėmė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 SPALIO 29 d. SPRENDIMO NR. T2-279 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 d. SPRENDIMO NR. T2-301 „DĖL DRAUDIMO NEPILNAMEČIAMS RŪKYTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSE VIETOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Janina Asadauskienė

Atidėjo
13 DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-285 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TRIUKŠMO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Janina Asadauskienė

Priėmė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Gina Vilimaitienė

Priėmė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-165 „DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gina Vilimaitienė

Priėmė su pataisa
16 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS Edita Vaitiekūnienė

Priėmė su pataisa
17 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Arūnas Barbšys

Priėmė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-360 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Priėmė
19 DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIŲ SUNKIOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATĄ 2013 METAIS ORGANIZUOTI KLAIPĖDOS MIESTE Mantas Bagočius

Priėmė su pataisa
20 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KRAŠTO BURIAVIMO SPORTO MOKYKLOS „ŠIAURYS“ STEIGIMO Mantas Bagočius

Atidėjo
21 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO Danguolė Netikšienė

Priėmė
22 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO, ATNAUJINIMO IR SUDARYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
23 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS BENDRABUTYJE, ESANČIOS GRETA PRIVATIZUOTOS GYVENAMOSIOS PATALPOS, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI Danguolė Netikšienė

Priėmė
24 DĖL STEBĖTOJŲ TARYBŲ NARIŲ ATŠAUKIMO IR NAUJŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ NARIŲ RINKIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
25 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANEVĖŽIO G. 2, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
26 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė su pataisa
27 DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO K. DONELAIČIO G. 12A, KLAIPĖDOJE, NURAŠYMO IR GRIOVIMO (1) Genovaitė Paulikienė

Priėmė
28 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
29 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMŲJŲ PATALPŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
30 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Genovaitė Paulikienė

Priėmė
31 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PASKIRTIES KEITIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-174 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Vaida Žvikienė

Priėmė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Vaida Žvikienė

Priėmė
34 DĖL VIETINĖS RINKIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS Lilija Petraitienė

Informacija išklausyta

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška