Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 20
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-08-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-08-30 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Artūras Šulcas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL PRITARIMO SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ IMPORTO TERMINALO IR SU JUO SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS IR VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITAI IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBĖMS Judita Simonavičiūtė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-35 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Sabina Simonavičiūtė

Priėmė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO Alina Velykienė

Nepritarė
5 DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIAMS, UGDOMIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYTI 2012 METAIS, PASKIRSTYMO Laima Prižgintienė

Priėmė
6 DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Priėmė
8 DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2012–2013 MOKSLO METAMS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Priėmė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO 2012 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Violeta Gembutienė

Priėmė
11 DĖL FUTBOLO AIKŠTĖS SPORTININKŲ G. 46, KLAIPĖDOJE, PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Priėmė
12 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
13 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-422 2 PUNKTU PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 21 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Zita Žižytė

Priėmė su pataisa
15 DĖL SUTIKIMO STEIGTI LOŠIMO NAMUS (KAZINO) Zita Žižytė

Priėmė
16 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO Danguolė Netikšienė

Priėmė
17 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO DALYVAVIMUI „LIETUVOS – LENKIJOS – RUSIJOS KAIMYNYSTĖS PROGRAMOS 2007–2013“ KONKURSE Valdemaras Puodžiūnas

Priėmė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS Valdemaras Puodžiūnas

Priėmė
19 DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO AUTOMOBILIŲ IR MOTORAČIŲ KLUBO ATMINIMO ĮAMŽINIMO Valdemaras Puodžiūnas

Priėmė
20 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ PASKIRTĮ Genovaitė Paulikienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška