Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-05-24
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-05-24 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-05-24 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Indrė Butenienė

Priėmė
3 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai. Lina Čeponienė

Priėmė
4 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2011 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo Rūta Kambaraitė

Priėmė
5 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2 141 „Dėl Klaipėdos „Žemynos“ vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo, formaliojo švietimo programų vykdymo ir Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 3 punkto pripažinimo netekusiu galios Laima Prižgintienė

Priėmė
6 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl švietimo įstaigų, kurių direktoriams nustatomi tarnybinių atlyginimų priedai ir jų dydžiai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
7 Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ugdyti 2012 metais, paskirstymo Laima Prižgintienė

Priėmė
8 Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo Laima Prižgintienė

Priėmė
9 Dėl Vienkartinių pašalpų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Audronė Liesytė

Priėmė
10 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl nemokamo mokinių maitinimo rūšių ir Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Audronė Liesytė

Priėmė
11 Dėl 2013 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo Edita Vaitiekūnienė

Priėmė su pataisa
12 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose, esančių greta privatizuotų gyvenamųjų patalpų, nuomos Danguolė Netikšienė

Priėmė
13 Dėl atleidimo nuo savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio. Danguolė Netikšienė

Priėmė
14 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo. Danguolė Netikšienė

Priėmė
15 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. 185 „Dėl transporto eismo uždarymo Tiltų gatve šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios Rimantas Mockus

Priėmė
16 Dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais bare lošimų automatų salone Vingio g. 14A Rimantas Armonas

Nepritarė
17 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Rimantas Armonas

Priėmė su pataisa
18 Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas Genovaitė Paulikienė

Priėmė
19 Dėl nekilnojamojo turto Birutės g. 5, Klaipėdoje, perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Genovaitė Paulikienė

Priėmė
20 Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti turtines ir neturtines teises Genovaitė Paulikienė

Priėmė
21 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ papildymo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
22 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ 2008–2012 metų investicijų plano ir jo finansinių šaltinių suderinimo Algis Gaižutis

Atidėjo
23 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo Jolita Grigaitienė

Priėmė
24 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Jolita Grigaitienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška