Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-02-28 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-02-28 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Judita Simonavičiūtė
Indrė Butenienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo Judita Simonavičiūtė
Rūta Kambaraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rūta Kambaraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2012 metų sąmatos patvirtinimo Rūta Kambaraitė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo Rasa Povilanskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo Rasa Povilanskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl žemės sklypo nuo P. Lideikio gatvės iki šiaurinės miesto ribos, Klaipėdoje (kadastro Nr. 2101/8001:2), bei jo gretimybių detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl žemės sklypo Antrosios Melnragės g. 5, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl valstybinės žemės sklypo Pilies g. 4, Klaipėdoje, nuomos Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Irina Rozova

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 29 „Dėl užmokesčio už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto papildomo ugdymo įstaigose“ pripažinimo netekusiu galios Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės muzikos mokyklose nustatymo Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo centruose nustatymo Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje nustatymo Laima Prižgintienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014 metų programos patvirtinimo Janina Asadauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl pritarimo projekto „Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas“ paraiškos teikimui Elona Jurkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo privatizavimo procedūrų vykdymo laikotarpiui Danguolė Netikšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo ir sudarymo Danguolė Netikšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T2-302 „Dėl Klaipėdos miesto rankinio klubo „Dragūnas“ dalinio finansavimo ir pritarimo Biudžeto lėšų naudojimo sutarčiai“ pakeitimo Irenijus Zaleckis
Nijolė Laužikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-245 „Dėl Klaipėdos miesto krepšinio sporto klubo „Neptūnas“ dalinio finansavimo ir pritarimo Biudžeto lėšų naudojimo sutarčiai“ pakeitimo Irenijus Zaleckis
Nijolė Laužikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „PYDOS – jaunimo pasitraukimo iš sportinės veiklos prevencija“ Irenijus Zaleckis
Nijolė Laužikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl gyvenamųjų patalpų Šilutės pl. 8, Klaipėdoje, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Vytautas Grubliauskas
Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl bendrojo naudojimo šaligatvio apšvietimo tinklų perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl negyvenamųjų patalpų Kretingos g. 44, Klaipėdoje, perėmimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamąsias patalpas Genovaitė Paulikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaitai Arūnas Barbšys

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo Irena Šakalienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Klaipėdos savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 223 „Dėl Savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Artūras Šulcas

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl sutikimo steigti lošimo namus (kazino) Zita Žižytė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo Raimonda Gružienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavadavimo Vaida Žvikienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo Judita Simonavičiūtė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška