Statotės namą

Teritorijų planavimo dokumentų teikimas derinti Nuolatinėje statybos Komisijoje, Teritorijų planavimo komisijoje, komisijų darbo organizavimas

Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 15 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo proceso inicijavimas
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Almantas Mureika tel. 846 39 61 61
Paslaugos vykdytojas Ona Petrutienė tel. 846 39 61 60
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Pateikti prašymą ir priedus nurodytus prašymo formoje. Dokumentai priimami trečiadieniais nuo 10-11 val. 1a. 111 kab.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Detaliųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239
Informacija atnaujinta 2018-03-26 15:21:28